Jak nazywał się największy okręt wojenny biorący udział w słynnej bitwie morskiej pod Trafalgarem 21 października 1805 roku ?

Victory
Minotaur
Santisima Trinidad
Bucentaure
San­ti­si­ma Trinidad był ogromnym hisz­pań­skim żaglowym okrętem li­nio­wy­m, zbu­do­wa­nym w 1769 roku . W pier­wot­nej formie posiadał 120 dział ar­mat­nich . Liczbę potem zwięk­szo­no do 140 dział . W owych czasach był to więc również okręt wy­po­sa­żo­ny w naj­więk­szą ilość dział ar­mat­nich na świecie . Przy­nio­sło mu to sławę i re­pu­ta­cję potężnej jed­nost­ki choć nie naj­le­piej żeglował i był mało zwrotny.

Rozkład odpowiedzi

Victory
Minotaur
Santisima Trinidad
Bucentaure
odpowiedzi
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagWłochy
0%
0%
100%
0%
1
flagIrlandia
0%
0%
100%
0%
1
flagBangladesz
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
33%
33%
33%
0%
3
flagWielka Brytania
33%
33%
33%
0%
3
flagNieznany
35%
17%
29%
17%
17
flagPolska
39%
21%
28%
10%
193
flagNiemcy
100%
0%
0%
0%
2
flagHolandia
0%
50%
0%
50%
2
flagNepal
100%
0%
0%
0%
1
flagStany Zjednoczone
100%
0%
0%
0%
1
flagNorwegia
100%
0%
0%
0%
1
flagDżibuti
0%
0%
0%
0%
1

Płeć

men31%
women30%
Victory
38%
21%
Minotaur
18%
34%
Santisima Trinidad
31%
30%
Bucentaure
11%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się największy okręt wojenny biorący udział w słynnej bitwie morskiej pod Trafalgarem 21 października 1805 roku ?
228
28%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.