Jak nazywał się ostatni koronowany król Polski?

Stanisław August Poniatowski
Mikołaj I Romanow
Aleksander I Romanow
Zygmunt II August
W latach 1815–1830 Kró­le­stwo Polskie po­zo­sta­wa­ło w unii per­so­nal­nej z Imperium Ro­syj­ski­m, zaś cesarze Rosji nosili tytuł króla Polski i byli zo­bo­wią­za­ni do ko­ro­na­cji w War­sza­wie. Mikołaja zde­tro­ni­zo­wał polski sejm w 1831 roku, lecz cesarze rosyjski używali tego tytułu aż do 1917 roku.

Rozkład odpowiedzi

Stanisław August Poniatowski
Mikołaj I Romanow
Aleksander I Romanow
Zygmunt II August
odpowiedzi
flagWielka Brytania
52%
20%
8%
20%
25
flagStany Zjednoczone
50%
20%
20%
10%
10
flagNiemcy
60%
20%
20%
0%
10
flagPolska
65%
17%
9%
7%
1606
flagNieznany
74%
12%
9%
3%
326

Płeć

men17%
women14%
Stanisław August Poniatowski
69%
66%
Mikołaj I Romanow
17%
14%
Aleksander I Romanow
9%
10%
Zygmunt II August
4%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się ostatni koronowany król Polski?
1887
17%

Szczegóły

Autor: Przemysław Trąbka
Ilustracja: Arian Zwegers
Czytaj więcej: wikipedia Król Polski

Historia

29 maja 2016 21:05:21 utworzył Przemysław Trąbka »
15 czerwca 2017 15:10:33 zmienił przykrasprawa »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.