Jak nazywał się pierwszy Polak w Chinach?

Jan Czerski
August Cywolka
Michał Boym
Albert Potocki
Michał Boym (zwany polskim Marco Polo) był XVII­-wiecz­nym jezuitą uro­dzo­nym w Lwowie. Jako dziecko po­przy­siągł Bogu że zostanie mi­sjo­na­rzem w od­le­głych krajach Azji. Po wstą­pie­niu do zakonu udał się do Chin gdzie ochrzcił cesarza Jung LI i stał się jego posłem do papieża. Spo­rzą­dził pierwszy polski atlas Chin, był również jednym z pierw­szych eu­ro­pej­czy­ków który opisał herbatę.

Rozkład odpowiedzi

Jan Czerski
August Cywolka
Michał Boym
Albert Potocki
odpowiedzi
flagWielka Brytania
26%
16%
43%
13%
30
flagNiemcy
20%
5%
42%
31%
35
flagHolandia
30%
7%
38%
23%
13
flagPolska
23%
16%
31%
28%
2185
flagNieznany
22%
21%
26%
28%
309
flagSzwecja
40%
10%
20%
30%
10

Płeć

men32%
women35%
Jan Czerski
20%
23%
August Cywolka
20%
17%
Michał Boym
32%
35%
Albert Potocki
27%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się pierwszy Polak w Chinach?
2683
31%

Szczegóły

Autor: GraCham PL
Czytaj więcej: wikipedia Michał Boym
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.