Jak nazywał się pierwszy samopowtarzalny pistolet?

Glock 17
AK-74
Borchardt C93
Powyżej nie ma nazw pistoletów samopowtarzalnych
Bor­chardt C93 to pierwszy sa­mo­pow­ta­rzal­ny pistolet na świe­cie­.Zo­stał opra­co­wa­ny w Ce­sar­stwie Nie­miec­kim.Był pro­du­ko­wa­ny w latach 1894-1902 r. Posiadał ma­ga­zy­nek miesz­czą­cy 8 naboi 7,65 mm.Wy­pro­du­ko­wa­no go w ilości 3000 sztuk. AK-74 jest ka­ra­bin­kiem au­to­ma­tycz­ny­m, a Glock 17 powstał w 1980 roku.

Rozkład odpowiedzi

Glock 17
AK-74
Borchardt C93
Powyżej nie ma nazw pistoletów samopowtarzalnych
odpowiedzi
flagPolska
38%
4%
27%
28%
1736
flagNieznany
44%
1%
25%
28%
496
flagWielka Brytania
45%
0%
18%
36%
11

Płeć

men26%
women18%
Glock 17
41%
32%
AK-74
2%
19%
Borchardt C93
26%
18%
Powyżej nie ma nazw pistoletów samopowtarzalnych
29%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się pierwszy samopowtarzalny pistolet?
2157
26%

Szczegóły

Autor: radek
Ilustracja: wikimedia

Historia

30 czerwca 2017 13:00:06 utworzył radek »
11 lipca 2017 15:13:17 zmienił Jakub »
2 lipca 2017 20:48:29 zmienił Gud0 »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.