Jak nazywał się pierwszy samopowtarzalny pistolet?

Glock 17
AK-74
Borchardt C93
Powyżej nie ma nazw pistoletów samopowtarzalnych
Bor­chardt C93 to pierwszy sa­mo­pow­ta­rzal­ny pistolet na świe­cie­.Zo­stał opra­co­wa­ny w Ce­sar­stwie Nie­miec­kim.Był pro­du­ko­wa­ny w latach 1894-1902 r. Posiadał ma­ga­zy­nek miesz­czą­cy 8 naboi 7,65 mm.Wy­pro­du­ko­wa­no go w ilości 3000 sztuk. AK-74 jest ka­ra­bin­kiem au­to­ma­tycz­ny­m, a Glock 17 powstał w 1980 roku.

Rozkład odpowiedzi

Glock 17
AK-74
Borchardt C93
Powyżej nie ma nazw pistoletów samopowtarzalnych
odpowiedzi
flagPolska
38%
5%
27%
27%
2055
flagNieznany
45%
2%
24%
27%
539
flagWielka Brytania
41%
8%
16%
33%
12

Płeć

men26%
women20%
Glock 17
42%
30%
AK-74
2%
18%
Borchardt C93
26%
20%
Powyżej nie ma nazw pistoletów samopowtarzalnych
29%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się pierwszy samopowtarzalny pistolet?
2508
26%

Szczegóły

Autor: radek
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.