Jak nazywał się as myśliwski I wojny światowej znany jako „Czerwony Baron”?

Nie wiadomo
Hermann Göring
Manfred von Richthofen
Wilhelm Reinhard
Manfred Albrecht Freiherr von Rich­tho­fen prze­szedł do historii jako "as asów", z re­kor­do­wym wynikiem 80 ze­strze­leń. Rze­czy­wi­ście po­cho­dził z ary­sto­kra­tycz­ne­go rodu i miał tytuł barona (niem. Fre­iher­r).

Rozkład odpowiedzi

Nie wiadomo
Hermann Göring
Manfred von Richthofen
Wilhelm Reinhard
odpowiedzi
flagNieznany
3%
13%
69%
13%
66
flagWielka Brytania
0%
14%
66%
19%
21
flagNiemcy
10%
10%
65%
15%
20
flagPolska
8%
13%
64%
13%
1022

Płeć

men73%
women44%
Nie wiadomo
10%
11%
Hermann Göring
8%
13%
Manfred von Richthofen
73%
44%
Wilhelm Reinhard
7%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się as myśliwski I wojny światowej znany jako „Czerwony Baron”?
1166
65%

Szczegóły

Autor: Mikolaj2235
Ilustracja: Tom Britt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.