Jak nazywał się przywódca wielkiego galijskiego powstania przeciwko Rzymowi w 52 roku przed Chrystusem?

Wercyngetoryks
Otokar
Alaryk
Asterix
Po­wsta­nie We­rcyn­ge­to­ryk­sa było naj­więk­szym zrywem Galów podczas podboju Galii przez Rzymian. Mimo po­cząt­ko­wych zwy­cięstw (np. Bitwa pod Ger­go­wią­), zostało jednak krwawo stłu­mio­ne. We­rcyn­ge­to­ryks został pokonany przez Juliusza Cezara w bitwie pod Alezją (52 p.n.e.) i poddał się.

Rozkład odpowiedzi

Wercyngetoryks
Otokar
Alaryk
Asterix
odpowiedzi
flagNiemcy
50%
8%
16%
25%
12
flagWielka Brytania
47%
10%
26%
15%
19
flagPolska
46%
17%
20%
15%
933
flagNieznany
38%
16%
27%
17%
128

Płeć

men45%
women41%
Wercyngetoryks
45%
41%
Otokar
15%
17%
Alaryk
25%
23%
Asterix
14%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się przywódca wielkiego galijskiego powstania przeciwko Rzymowi w 52 roku przed Chrystusem?
1143
45%

Szczegóły

Autor: Dziadzinjo
Czytaj więcej: wikipedia Wercyngetoryks
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.