Jak nazywał się statek Czarnobrodego, jednego z najgroźniejszych piratów swego okresu?

Zemsta Królowej Anny
Czarna Perła
Latający Holender
Konkwista Admirała Kolumba
Okręt powstał w Wielkiej Brytanii w 1710 i już rok później został zdobyty przez Fran­cu­zów. Na­stęp­nie przejęty przez pirata Hor­ni­gol­da, prze­ka­za­ny został Czar­no­bro­de­mu i prze­mia­no­wa­ny na „Zemstę Królowej Anny”. Przez następne miesiące okręt brał udział w ra­bo­wa­niu kilku statków, a w maju 1718 uczest­ni­czył w udanej blo­ka­dzie portu Char­le­ston w Ka­ro­li­nie Po­łu­dnio­wej. Po tym sukcesie kapitan popłynął na północ i po­zo­sta­wił okręt na mie­liź­nie w pobliżu Beaufort Inlet (Ka­ro­li­na Pół­noc­na­). Okręt był w tym czasie jedną z naj­więk­szych jed­no­stek pły­wa­ją­cych i naj­więk­szym okrętem pirackim w hi­sto­rii.

Rozkład odpowiedzi

Zemsta Królowej Anny
Czarna Perła
Latający Holender
Konkwista Admirała Kolumba
odpowiedzi
flagNieznany
46%
35%
15%
2%
341
flagDania
40%
50%
10%
0%
10
flagPolska
38%
36%
23%
1%
2125
flagNiemcy
32%
50%
17%
0%
28
flagWielka Brytania
25%
42%
32%
0%
28

Płeć

men43%
women24%
Zemsta Królowej Anny
43%
24%
Czarna Perła
34%
39%
Latający Holender
20%
33%
Konkwista Admirała Kolumba
1%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się statek Czarnobrodego, jednego z najgroźniejszych piratów swego okresu?
2606
39%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: Candace Nast
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.