Jak nazywał się twórca "Matrioszki"?

Lew Dudin
Wasilij Zwiozdoczkin
Michaił Niestierow
Jurij Pawłowicz Siemionow
Ma­triosz­ka nie jest tra­dy­cyj­nym wytworem kultury ludowej lub rze­mieśl­ni­czej. Ta zabawka powstała dopiero pod koniec XIX wieku. Wymyślił ją za­baw­karz Wasilij Zwioz­docz­ki­n, a sprytni rosyjscy kupcy za­pre­zen­to­wa­li ją jako sta­ro­ru­ską zabawkę na Świa­to­wych Targach w Paryżu w 1900 r. Wyrób otrzymał wtedy brązowy medal w ka­te­go­rii „Za­baw­ka” i stał się jednym z symboli Rosji.

Rozkład odpowiedzi

Lew Dudin
Wasilij Zwiozdoczkin
Michaił Niestierow
Jurij Pawłowicz Siemionow
odpowiedzi
flagPolska
13%
26%
30%
29%
343
flagNieznany
16%
8%
28%
48%
25

Płeć

men21%
women26%
Lew Dudin
10%
19%
Wasilij Zwiozdoczkin
21%
26%
Michaił Niestierow
36%
34%
Jurij Pawłowicz Siemionow
31%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się twórca "Matrioszki"?
397
25%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: ☻☺
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.