Jak nazywał się typ samolotu , z którym do dziś powszechnie kojarzony jest słynny niemiecki as myśliwski z okresu I wojny światowej Manfred von Richthofen ?

Fokker Dr. I
Junkers J. I
Hansa Brandenburg B. I.
Messerschmitt 110
Manfred von Rich­tho­fen odniósł praw­do­po­dob­nie 80 zwy­cięstw lot­ni­czych . W końcu sierpnia 1917 roku otrzymał jako jeden z dwóch pierw­szych pilotów naj­now­szy wówczas samolot my­śliw­ski Fokker Dr.I­,Po­ma­lo­wał swój samolot na ja­skra­wy, czerwony kolor. Czerwony trój­pła­to­wy ( Dre­idec­ker )Fokker stał się symbolem nie­miec­kich zwy­cięstw lot­ni­czy­ch, a sam Rich­tho­fen został okrzyk­nię­ty "Czer­wo­nym Ba­ro­ne­m".

Rozkład odpowiedzi

Fokker Dr. I
Junkers J. I
Hansa Brandenburg B. I.
Messerschmitt 110
odpowiedzi
flagWielka Brytania
45%
36%
0%
18%
11
flagNieznany
37%
16%
17%
28%
81
flagPolska
30%
21%
12%
34%
825
flagNiemcy
30%
10%
30%
30%
10

Płeć

men35%
women12%
Fokker Dr. I
35%
12%
Junkers J. I
18%
29%
Hansa Brandenburg B. I.
13%
14%
Messerschmitt 110
31%
43%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się typ samolotu , z którym do dziś powszechnie kojarzony jest słynny niemiecki as myśliwski z okresu I wojny światowej Manfred von Richthofen ?
955
31%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: User:Entity999
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.