Jak nazywał się pierwszy człowiek, który wyszedł w otwartą przestrzeń kosmiczną?

Neil Alden Armstrong
Edwin Eugene Buzz Aldrin, Jr.
Aleksiej Archipowicz Leonow
Jurij Aleksiejewicz Gagarin
Aleksiej Ar­chi­po­wicz Leonow [na zdjęciu] - ra­dziec­ki ko­smo­nau­ta, generał major pilot, dwu­krot­ny Bohater Związku Ra­dziec­kie­go, Lotnik Ko­smo­nau­ta ZSRR. Dwu­krot­nie leciał w kosmos. Za pierw­szym razem od 18 marca do 19 marca 1965 statkiem ko­smicz­nym Woschod 2, w cha­rak­te­rze drugiego pilota. Podczas lotu jako pierwszy człowiek wyszedł w otwartą prze­strzeń ko­smicz­ną w ska­fan­drze typu Bierkut.

Rozkład odpowiedzi

Neil Alden Armstrong
Edwin Eugene Buzz Aldrin, Jr.
Aleksiej Archipowicz Leonow
Jurij Aleksiejewicz Gagarin
odpowiedzi
flagFinlandia
3%
0%
92%
3%
27
flagNowa Zelandia
7%
0%
84%
7%
13
flagWłochy
11%
3%
74%
11%
27
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
12%
9%
64%
12%
31
flagHolandia
15%
7%
57%
18%
38
flagFrancja
26%
8%
52%
13%
23
flagStany Zjednoczone
20%
9%
50%
18%
223
flagIrlandia
19%
3%
50%
26%
26
flagNorwegia
12%
0%
50%
37%
16
flagWielka Brytania
19%
7%
48%
23%
288
flagHiszpania
17%
11%
47%
23%
17
flagIndie
16%
13%
42%
27%
109
flagPolska
20%
7%
39%
32%
9452
flagNiemcy
26%
7%
34%
31%
110
flagSzwecja
25%
12%
31%
31%
16
flagGrecja
27%
18%
27%
27%
11
flagAustralia
50%
11%
26%
11%
26
flagKanada
50%
12%
25%
12%
16
flagFilipiny
33%
16%
25%
25%
12
flagNieznany
24%
8%
16%
50%
1111

Płeć

men30%
women38%
Neil Alden Armstrong
17%
23%
Edwin Eugene Buzz Aldrin, Jr.
7%
7%
Aleksiej Archipowicz Leonow
30%
38%
Jurij Aleksiejewicz Gagarin
43%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się pierwszy człowiek, który wyszedł w otwartą przestrzeń kosmiczną?
11252
37%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.