Jak nazywał się pierwszy człowiek, który wyszedł w otwartą przestrzeń kosmiczną?

Neil Alden Armstrong
Edwin Eugene Buzz Aldrin, Jr.
Aleksiej Archipowicz Leonow
Jurij Aleksiejewicz Gagarin
Aleksiej Ar­chi­po­wicz Leonow [na zdjęciu] - ra­dziec­ki ko­smo­nau­ta, generał major pilot, dwu­krot­ny Bohater Związku Ra­dziec­kie­go, Lotnik Ko­smo­nau­ta ZSRR. Dwu­krot­nie leciał w kosmos. Za pierw­szym razem od 18 marca do 19 marca 1965 statkiem ko­smicz­nym Woschod 2, w cha­rak­te­rze drugiego pilota. Podczas lotu jako pierwszy człowiek wyszedł w otwartą prze­strzeń ko­smicz­ną w ska­fan­drze typu Bierkut.

Rozkład odpowiedzi

Neil Alden Armstrong
Edwin Eugene Buzz Aldrin, Jr.
Aleksiej Archipowicz Leonow
Jurij Aleksiejewicz Gagarin
odpowiedzi
flagFinlandia
3%
0%
92%
3%
27
flagNowa Zelandia
7%
0%
84%
7%
13
flagWłochy
12%
0%
75%
12%
24
flagHiszpania
16%
16%
66%
0%
12
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
10%
10%
65%
13%
29
flagHolandia
17%
6%
62%
13%
29
flagFrancja
27%
9%
54%
9%
22
flagBelgia
18%
0%
54%
27%
11
flagIrlandia
17%
4%
52%
26%
23
flagStany Zjednoczone
20%
9%
51%
16%
207
flagWielka Brytania
19%
8%
48%
23%
250
flagIndie
17%
9%
45%
27%
95
flagNorwegia
9%
0%
45%
45%
11
flagPolska
20%
7%
43%
29%
6522
flagNiemcy
24%
7%
40%
27%
77
flagSzwecja
27%
9%
36%
27%
11
flagAustralia
47%
11%
29%
11%
17
flagFilipiny
27%
18%
27%
27%
11
flagKanada
53%
13%
20%
13%
15
flagNieznany
23%
8%
18%
48%
450

Płeć

men38%
women39%
Neil Alden Armstrong
16%
23%
Edwin Eugene Buzz Aldrin, Jr.
6%
6%
Aleksiej Archipowicz Leonow
38%
39%
Jurij Aleksiejewicz Gagarin
38%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się pierwszy człowiek, który wyszedł w otwartą przestrzeń kosmiczną?
7528
42%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.