Jak nazywał się słynny projekt największego czołgu niemieckiego?

D250 Kraken
Tiger
P-1000 Ratte
P500 Monster
Land­kreu­zer P-1000 Ratte (niem. "Sz­czu­r") – pro­to­ty­po­wy czołg su­per­cięż­ki, prze­zna­czo­ny dla sił zbroj­nych III Rzeszy. Ważący 1000 ton P-1000 Ratte, (w planach) byłby dwu­dzie­sto­krot­nie cięższy od wi­docz­ne­go na zdjęciu "Ty­gry­sa" i pięć razy cięższy od naj­więk­sze­go wy­pro­du­ko­wa­ne­go kie­dy­kol­wiek czołgu Maus. Za­pro­jek­to­wa­ny przez zakłady Frie­drich Krupp AG w 1942 i za­apro­bo­wa­ny przez Adolfa Hitlera, został osta­tecz­nie za­rzu­co­ny na początku 1943 z ini­cja­ty­wy Alberta Speera.

Rozkład odpowiedzi

D250 Kraken
Tiger
P-1000 Ratte
P500 Monster
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
20%
60%
20%
10
flagHiszpania
0%
45%
54%
0%
11
flagIrlandia
10%
26%
52%
10%
19
flagNieznany
8%
30%
50%
10%
1008
flagWłochy
5%
15%
47%
31%
19
flagNiemcy
8%
33%
43%
15%
132
flagPolska
10%
36%
39%
13%
10076
flagNorwegia
5%
50%
38%
5%
18
flagWielka Brytania
13%
36%
34%
15%
186
flagHolandia
14%
40%
33%
7%
27
flagStany Zjednoczone
0%
47%
32%
20%
53
flagFrancja
0%
45%
30%
25%
20
flagSzwecja
7%
46%
15%
30%
13
flagKanada
18%
54%
9%
18%
11

Płeć

men45%
women27%
D250 Kraken
10%
14%
Tiger
30%
40%
P-1000 Ratte
45%
27%
P500 Monster
13%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się słynny projekt największego czołgu niemieckiego?
11701
40%

Szczegóły

Autor: Gilogracz Gilogracz Pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.