Jak nazywała się żona postaci z obrazka?

Anna Jagiellonka
Jadwiga Andegaweńska
Bona Sforza
Marysieńka
1 maja 1576 Anna Ja­giel­lon­ka po­ślu­bi­ła na Wawelu Stefana Ba­to­re­go, a na­stęp­nie została wraz z nim ko­ro­no­wa­na przez biskupa ku­jaw­skie­go Sta­ni­sła­wa Karn­kow­skie­go w katedrze wa­wel­skiej. Tego też dnia pod­pi­sa­ła akt, w którym zo­bo­wią­za­ła się zrzec dóbr odzie­dzi­czo­nych po matce i bracie, czego do­peł­ni­ła dopiero na sejmie walnym w 1581. Uzyskała wówczas do­ży­wot­nie za­opa­trze­nie na dobrach li­tew­skich i ma­zo­wiec­kich.

Rozkład odpowiedzi

Anna Jagiellonka
Jadwiga Andegaweńska
Bona Sforza
Marysieńka
odpowiedzi
flagNiemcy
53%
13%
13%
20%
15
flagPolska
44%
14%
21%
19%
910
flagNieznany
35%
20%
27%
16%
80
flagWielka Brytania
30%
15%
38%
15%
13

Płeć

men41%
women38%
Anna Jagiellonka
41%
38%
Jadwiga Andegaweńska
17%
10%
Bona Sforza
24%
28%
Marysieńka
16%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywała się żona postaci z obrazka?
1061
43%

Szczegóły

Autor: Mateusz Czerko
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.