Jak nazywała się żona postaci z obrazka?

Anna Jagiellonka
Jadwiga Andegaweńska
Bona Sforza
Marysieńka
1 maja 1576 Anna Ja­giel­lon­ka po­ślu­bi­ła na Wawelu Stefana Ba­to­re­go, a na­stęp­nie została wraz z nim ko­ro­no­wa­na przez biskupa ku­jaw­skie­go Sta­ni­sła­wa Karn­kow­skie­go w katedrze wa­wel­skiej. Tego też dnia pod­pi­sa­ła akt, w którym zo­bo­wią­za­ła się zrzec dóbr odzie­dzi­czo­nych po matce i bracie, czego do­peł­ni­ła dopiero na sejmie walnym w 1581. Uzyskała wówczas do­ży­wot­nie za­opa­trze­nie na dobrach li­tew­skich i ma­zo­wiec­kich.

Rozkład odpowiedzi

Anna Jagiellonka
Jadwiga Andegaweńska
Bona Sforza
Marysieńka
odpowiedzi
flagPolska
45%
14%
20%
18%
1453
flagNiemcy
44%
16%
22%
16%
18
flagNieznany
39%
17%
26%
17%
100
flagWielka Brytania
30%
10%
35%
25%
20

Płeć

men43%
women42%
Anna Jagiellonka
43%
42%
Jadwiga Andegaweńska
16%
8%
Bona Sforza
23%
27%
Marysieńka
15%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywała się żona postaci z obrazka?
1673
44%

Szczegóły

Autor: Mateusz Czerko
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.