Jak nazywała się bitwa stoczona w czasie wojny o Inflanty w 1605 roku?

Bitwa pod Chocimiem
Bitwa pod Oliwą
Bitwa pod Kircholmem
Bitwa pod Ujściem
Bitwa pod Kir­chol­mem - stoczona 27 września 1605 między wojskami króla szwedz­kie­go Karola Su­der­mań­skie­go a 3-krot­nie mniej­szą, zwy­cię­ską armią litewską hetmana Chod­kie­wi­cza - uchodzi za jedną z naj­więk­szych szarży husarii.

Rozkład odpowiedzi

Bitwa pod Chocimiem
Bitwa pod Oliwą
Bitwa pod Kircholmem
Bitwa pod Ujściem
odpowiedzi
flagHolandia
0%
9%
72%
18%
11
flagIrlandia
40%
0%
60%
0%
10
flagKanada
0%
30%
60%
10%
10
flagNiemcy
24%
12%
58%
4%
41
flagPolska
20%
17%
55%
5%
4161
flagWielka Brytania
17%
17%
54%
10%
46
flagStany Zjednoczone
18%
9%
54%
18%
11
flagNieznany
23%
18%
52%
5%
803
flagSzwecja
50%
30%
10%
10%
10

Płeć

men55%
women43%
Bitwa pod Chocimiem
20%
24%
Bitwa pod Oliwą
18%
23%
Bitwa pod Kircholmem
55%
43%
Bitwa pod Ujściem
5%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywała się bitwa stoczona w czasie wojny o Inflanty w 1605 roku?
5006
55%

Szczegóły

Autor: Banan

Historia

4 czerwca 2017 17:59:37 utworzył Banan »
6 czerwca 2017 23:33:52 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.