jak nazywała się bogini pisma i rachunków, opiekunka budownictwa i budowniczych, uważana za boginię mądrości w mitologi egipskiej?

Neftyda
Selkit
Nefnut
Seszat
Wy­stę­pu­je już w przed­sta­wie­niach z okresu ty­nic­kie­go, czyli czasów I i II dy­na­stii, a jej imię silnie związane jest z ist­nie­ją­cym już wtedy rytuałem fun­da­cyj­nym świątyń. W re­lie­fach z tego okresu, np. ze świątyni w Amada w Nubii, to­wa­rzy­szy ona władcy, wspólnie na­pi­na­jąc linę w celu za­zna­cze­nia zarysów nowej świą­ty­ni, co było ele­men­tem wspo­mnia­ne­go rytuału, z tym że w rze­czy­wi­sto­ści za­stę­po­wał ją w tym rytuale kapłan jej kultu,

Rozkład odpowiedzi

Neftyda
Selkit
Nefnut
Seszat
odpowiedzi
flagWielka Brytania
50%
0%
0%
50%
6
flagPolska
30%
15%
42%
11%
70
flagNieznany
50%
0%
50%
0%
2
flagWłochy
50%
0%
50%
0%
2
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
1
flagFinlandia
100%
0%
0%
0%
1
flagFilipiny
0%
100%
0%
0%
1
flagSeszele
0%
0%
100%
0%
1
flagTrynidad i Tobago
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men14%
women15%
Neftyda
19%
53%
Selkit
23%
7%
Nefnut
42%
23%
Seszat
14%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
jak nazywała się bogini pisma i rachunków, opiekunka budownictwa i budowniczych, uważana za boginię mądrości w mitologi egipskiej?
85
12%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Ilustracja: labormikro
Czytaj więcej: wikipedia Seszat
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.