Jak nazywała się grupa trzech traktatów, które wyodrębniały politycznie i terytorialnie państwo Watykan?

Traktaty watykańskie
Traktaty laterańskie
Traktaty rzymskie
Traktaty papieskie
Zostały pod­pi­sa­ne 11 lutego 1929 roku przez pa­pie­skie­go se­kre­ta­rza stanu, kar­dy­na­ła Pietra Ga­spar­rie­go i Benita Mus­so­li­nie­go. Mus­so­li­ni, zdający sobie sprawę z władzy i au­to­ry­te­tu papieża Piusa XI, po­sta­no­wił nawiązać z nim po­ro­zu­mie­nie, by przez jego przy­chyl­ność zwięk­szyć poparcie wśród spo­łe­czeń­stwa. W ten sposób powstało naj­mniej­sze do dziś państwo na świecie.

Rozkład odpowiedzi

Traktaty watykańskie
Traktaty laterańskie
Traktaty rzymskie
Traktaty papieskie
odpowiedzi
flagWielka Brytania
14%
48%
22%
14%
27
flagPolska
14%
46%
18%
19%
1947
flagNieznany
16%
39%
17%
24%
189
flagNiemcy
8%
37%
33%
20%
24

Płeć

men44%
women50%
Traktaty watykańskie
15%
12%
Traktaty laterańskie
44%
50%
Traktaty rzymskie
17%
20%
Traktaty papieskie
22%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywała się grupa trzech traktatów, które wyodrębniały politycznie i terytorialnie państwo Watykan?
2261
45%

Szczegóły

Autor: Wirek
Ilustracja: SuperKrzysztof
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.