Jak nazywała się włócznia Odyna ?

Włócznia Przeznaczenia
Brisingamen
Gungnir
Fragarach
Gungnir była wykutą przez kra­sno­lu­dy, nigdy nie chy­bia­ją­ca włócznią Odyna. Bri­sin­ga­men w mi­to­lo­gii nor­dyc­kiej na­szyj­nik bogini Frei. Fra­ga­rach (po­cho­dzą­cy z mi­to­lo­gii cel­tyc­kie­j) był mieczem Manannan mac Lira boga mórz i pogody. Na­to­miast według tradycji chrze­ści­jań­skiej Włócznią Prze­zna­cze­nia rzymski le­gio­ni­sta Kasjusz, przebił ciało Jezusa Chry­stu­sa przed jego zdjęciem z krzyża.

Rozkład odpowiedzi

Włócznia Przeznaczenia
Brisingamen
Gungnir
Fragarach
odpowiedzi
flagNiemcy
27%
9%
54%
9%
11
flagPolska
24%
16%
47%
10%
637
flagNieznany
22%
15%
47%
15%
59
flagWielka Brytania
25%
25%
41%
8%
12

Płeć

men56%
women50%
Włócznia Przeznaczenia
17%
22%
Brisingamen
13%
13%
Gungnir
56%
50%
Fragarach
12%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywała się włócznia Odyna ?
743
47%

Szczegóły

Autor: Lynwith
Ilustracja: marvelousRoland
Czytaj więcej: wikipedia Gungnir
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.