Jak nazywała się operacja, podczas której III Rzesza wtargnęła na terytorium ZSRR?

Lend-Lease
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Barbarossa
Fall Blau
III Rzesza nazwała atak na ZSRR operacja "Bar­ba­ros­sa­", na cześć cesarza rzym­sko­-nie­miec­kie­go Fry­de­ry­ka I Bar­ba­ros­sy. Po­cząt­ko­we sukcesy ataku wynikały w dużej mierze z faktu, że wojska so­wiec­kie po­wsta­wa­ły w latach po­prze­dza­ją­cych II wojnę światową z myślą o dzia­ła­niach ofen­syw­ny­ch, a nie obron­nych.

Rozkład odpowiedzi

Lend-Lease
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Barbarossa
Fall Blau
odpowiedzi
flagSzwecja
0%
0%
100%
0%
21
flagFrancja
0%
0%
100%
0%
13
flagIrlandia
0%
4%
95%
0%
22
flagStany Zjednoczone
0%
5%
91%
2%
35
flagHolandia
0%
4%
91%
4%
24
flagBelgia
0%
9%
90%
0%
11
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
10%
90%
0%
10
flagNieznany
3%
5%
86%
4%
929
flagHiszpania
0%
6%
86%
6%
15
flagWłochy
0%
15%
84%
0%
13
flagPolska
3%
7%
83%
3%
8093
flagNiemcy
2%
6%
83%
4%
110
flagWielka Brytania
2%
8%
82%
4%
170
flagNorwegia
5%
20%
75%
0%
20
flagDania
6%
13%
66%
6%
15
flagAustria
0%
9%
63%
9%
11

Płeć

men87%
women75%
Lend-Lease
3%
4%
Pakt Ribbentrop-Mołotow
4%
14%
Barbarossa
87%
75%
Fall Blau
4%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywała się operacja, podczas której III Rzesza wtargnęła na terytorium ZSRR?
9618
83%

Szczegóły

Autor: Marcin Starzonek
Ilustracja: ww2gallery
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.