Jak nazywała się pierwsza złota polska moneta ?

Floren Władysława Łokietka
Dukat Władysława Łokietka
Talar Kazimierza Wielkiego
Denar Władysława Łokietka
Jest to floren Wła­dy­sła­wa Ło­kiet­ka. Znana jest tylko jedna sztuka tej monety, która znajduje się w Muzeum Na­ro­do­wym w Krakowie im. Emeryka Hut­te­na­-Czap­skie­go. To muzeum posiada naj­więk­szy zbiór monet polskich na świecie.

Rozkład odpowiedzi

Floren Władysława Łokietka
Dukat Władysława Łokietka
Talar Kazimierza Wielkiego
Denar Władysława Łokietka
odpowiedzi
flagSzwecja
54%
18%
9%
18%
11
flagNiemcy
27%
27%
9%
36%
11
flagPolska
20%
23%
23%
32%
462
flagHolandia
20%
20%
20%
40%
10
flagNieznany
10%
39%
34%
15%
38

Płeć

men20%
women23%
Floren Władysława Łokietka
20%
23%
Dukat Władysława Łokietka
24%
28%
Talar Kazimierza Wielkiego
24%
23%
Denar Władysława Łokietka
30%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywała się pierwsza złota polska moneta ?
574
21%

Szczegóły

Autor: NitrobiS
Ilustracja: Jeremy Schultz
Czytaj więcej: wikipedia Floren
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.