Jak nazywała się stolica państwa Czyngis Chana?

Samarkand
Karakorum
Termez
Niszapur
Ka­ra­ko­rum – stolica Imperium Mon­gol­skie­go w XIII wieku. Po­cząt­kiem była baza wojenna założona przez Czyn­gi­s-cha­na w 1220. Stolicą została za wiel­kie­go chana Ugedeja w 1234. Obecnie ruiny Ka­ra­ko­rum położone są na te­ry­to­rium Re­pu­bli­ki Mon­gol­skiej. Jako część kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go Doliny Orchon wpisane są na lista świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO.

Rozkład odpowiedzi

Samarkand
Karakorum
Termez
Niszapur
odpowiedzi
flagNiemcy
17%
56%
13%
13%
46
flagStany Zjednoczone
14%
47%
4%
33%
21
flagIrlandia
0%
45%
18%
36%
11
flagNieznany
21%
41%
14%
21%
128
flagPolska
20%
40%
12%
25%
2741
flagWielka Brytania
33%
32%
14%
19%
62
flagFrancja
10%
30%
10%
50%
10
flagRosja
70%
30%
0%
0%
10

Płeć

men45%
women34%
Samarkand
17%
25%
Karakorum
45%
34%
Termez
12%
14%
Niszapur
24%
25%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.