Jak nazywała się stolica państwa Czyngis Chana?

Samarkand
Karakorum
Termez
Niszapur
Ka­ra­ko­rum – stolica Imperium Mon­gol­skie­go w XIII wieku. Po­cząt­kiem była baza wojenna założona przez Czyn­gi­s-cha­na w 1220. Stolicą została za wiel­kie­go chana Ugedeja w 1234. Obecnie ruiny Ka­ra­ko­rum położone są na te­ry­to­rium Re­pu­bli­ki Mon­gol­skiej. Jako część kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go Doliny Orchon wpisane są na lista świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO.

Rozkład odpowiedzi

Samarkand
Karakorum
Termez
Niszapur
odpowiedzi
flagNiemcy
16%
56%
14%
12%
48
flagStany Zjednoczone
14%
47%
4%
33%
21
flagIrlandia
0%
45%
18%
36%
11
flagNieznany
21%
41%
15%
21%
132
flagPolska
20%
40%
12%
26%
2845
flagWielka Brytania
34%
30%
15%
18%
66
flagFrancja
10%
30%
10%
50%
10
flagRosja
72%
27%
0%
0%
11

Płeć

men45%
women34%
Samarkand
17%
24%
Karakorum
45%
34%
Termez
12%
15%
Niszapur
24%
25%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.