Jak nazywała się stolica państwa Czyngis Chana?

Samarkand
Karakorum
Termez
Niszapur
Ka­ra­ko­rum – stolica Imperium Mon­gol­skie­go w XIII wieku. Po­cząt­kiem była baza wojenna założona przez Czyn­gi­s-cha­na w 1220. Stolicą została za wiel­kie­go chana Ugedeja w 1234. Obecnie ruiny Ka­ra­ko­rum położone są na te­ry­to­rium Re­pu­bli­ki Mon­gol­skiej. Jako część kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go Doliny Orchon wpisane są na lista świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO.

Rozkład odpowiedzi

Samarkand
Karakorum
Termez
Niszapur
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
8%
66%
0%
25%
12
flagNiemcy
13%
60%
21%
4%
23
flagPolska
21%
39%
13%
25%
1586
flagWielka Brytania
38%
27%
16%
16%
36

Płeć

men43%
women35%
Samarkand
18%
24%
Karakorum
43%
35%
Termez
13%
14%
Niszapur
24%
25%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.