Jak nazywała się stolica państwa Czyngis Chana?

Samarkand
Karakorum
Termez
Niszapur
Ka­ra­ko­rum – stolica Imperium Mon­gol­skie­go w XIII wieku. Po­cząt­kiem była baza wojenna założona przez Czyn­gi­s-cha­na w 1220. Stolicą została za wiel­kie­go chana Ugedeja w 1234. Obecnie ruiny Ka­ra­ko­rum położone są na te­ry­to­rium Re­pu­bli­ki Mon­gol­skiej. Jako część kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go Doliny Orchon wpisane są na lista świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO.

Rozkład odpowiedzi

Samarkand
Karakorum
Termez
Niszapur
odpowiedzi
flagNiemcy
12%
61%
16%
9%
31
flagStany Zjednoczone
11%
47%
5%
35%
17
flagPolska
21%
39%
13%
26%
1859
flagWielka Brytania
34%
32%
16%
18%
50

Płeć

men41%
women36%
Samarkand
18%
24%
Karakorum
41%
36%
Termez
13%
13%
Niszapur
26%
24%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.