Jak nazywała się stolica państwa Czyngis Chana?

Samarkand
Karakorum
Termez
Niszapur
Ka­ra­ko­rum – stolica Imperium Mon­gol­skie­go w XIII wieku. Po­cząt­kiem była baza wojenna założona przez Czyn­gi­s-cha­na w 1220. Stolicą została za wiel­kie­go chana Ugedeja w 1234. Obecnie ruiny Ka­ra­ko­rum położone są na te­ry­to­rium Re­pu­bli­ki Mon­gol­skiej. Jako część kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go Doliny Orchon wpisane są na lista świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO.

Rozkład odpowiedzi

Samarkand
Karakorum
Termez
Niszapur
odpowiedzi
flagNiemcy
11%
61%
14%
11%
34
flagStany Zjednoczone
10%
50%
5%
35%
20
flagNieznany
20%
45%
10%
23%
55
flagPolska
21%
39%
12%
26%
2239
flagWielka Brytania
32%
32%
15%
18%
58
flagFrancja
10%
30%
10%
50%
10

Płeć

men43%
women35%
Samarkand
18%
25%
Karakorum
43%
35%
Termez
12%
14%
Niszapur
25%
24%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.