Jak nazywali się najbardziej doświadczeni ninja?

Genin
Jonin
Chunin
Ninja
Jonini byli naj­bar­dziej do­świad­czo­ną grupą ninja. Szkolili młod­szych i pla­no­wa­li misie, chociaż sami rzadko brali w nich udział.

Rozkład odpowiedzi

Genin
Jonin
Chunin
Ninja
odpowiedzi
flagPolska
21%
31%
15%
30%
546
flagNieznany
11%
29%
17%
41%
51

Płeć

men26%
women40%
Genin
26%
25%
Jonin
26%
40%
Chunin
15%
8%
Ninja
30%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywali się najbardziej doświadczeni ninja?
635
31%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Czytaj więcej: wikipedia Ninja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.