Jak nazywali się najbardziej doświadczeni ninja?

Genin
Jonin
Chunin
Ninja
Jonini byli naj­bar­dziej do­świad­czo­ną grupą ninja. Szkolili młod­szych i pla­no­wa­li misie, chociaż sami rzadko brali w nich udział.

Rozkład odpowiedzi

Genin
Jonin
Chunin
Ninja
odpowiedzi
flagPolska
19%
33%
17%
28%
218
flagNieznany
16%
22%
9%
51%
31

Płeć

men23%
women52%
Genin
24%
23%
Jonin
23%
52%
Chunin
18%
5%
Ninja
33%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywali się najbardziej doświadczeni ninja?
263
32%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Czytaj więcej: wikipedia Ninja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.