Jak nazywały się trzy główne koncerny wchodzące w skład kartelu IG Farben?

Bayer, BASF i Hoechst
Bayer, Hoechst i ThyssenKrupp
Bayer, Standard Oil Company i BASF
BASF, ThyssenKrupp i Bayer
Nie­miec­ki kartel far­ma­ceu­tycz­no­-che­micz­ny IG Farben został założony 3 grudnia 1925 r. przez 3 koncerny - Bayer, BASF i Hoechst. Od­po­wia­da on za stwo­rze­nie min. Cyklonu B (pro­du­cen­tem była firma Degesch, która pod­le­ga­ła Bay­ero­wi­), którym gazowano ludzi w obozach zagłady oraz sarin. Po wojnie byli prezesi tych kon­cer­nów (Fritz Ter Meer - Bayer, Carl Wurster - BASF i Frie­drich Jahne - Hoechst) zostali ponownie wybrani na swoje sta­no­wi­ska. Ponadto IG Farben wy­bu­do­wał w Oświę­ci­miu za około miliard marek naj­więk­szy w tym czasie prze­my­sło­wy kompleks che­micz­ny na świecie (24 km kwa­dra­to­we)

Rozkład odpowiedzi

Bayer, BASF i Hoechst
Bayer, Hoechst i ThyssenKrupp
Bayer, Standard Oil Company i BASF
BASF, ThyssenKrupp i Bayer
odpowiedzi
flagSuazi
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1
flagOman
100%
0%
0%
0%
1
flagHolandia
50%
0%
0%
50%
2
flagPolska
26%
23%
25%
25%
99
flagNieznany
0%
66%
0%
33%
3
flagNiemcy
0%
33%
33%
33%
3
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
1
flagAfganistan
0%
0%
100%
0%
1
flagWłochy
0%
0%
0%
100%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1
flagCzechy
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men30%
women30%
Bayer, BASF i Hoechst
30%
30%
Bayer, Hoechst i ThyssenKrupp
16%
10%
Bayer, Standard Oil Company i BASF
28%
40%
BASF, ThyssenKrupp i Bayer
23%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywały się trzy główne koncerny wchodzące w skład kartelu IG Farben?
115
26%

Szczegóły

Autor: Marko
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wirtualnapolonia.com
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.