Jak nazywamy kożuch roślin torfowiskowych występujący na wodzie w formie zarastającego brzegu lub pływającej wyspy?

mszar
pło
rojst
młaka
Pło stanowi etap za­ra­sta­nia zbior­ni­ka wodnego, tworząc trzę­sa­wi­sko. Zwykle ma cha­rak­ter tor­fo­wi­ska przej­ścio­we­go. Na po­wierzch­ni jezior dys­tro­ficz­nych o małej za­war­to­ści skład­ni­ków od­żyw­czych pojawia się pło mszyste, na­to­miast w za­ra­sta­ją­cym jeziorze eu­tro­ficz­nym pło jest utwo­rzo­ne z korzeni i kłączy roślin szu­wa­ro­wy­ch, a na dnie osadza się duża ilość mułu.

Rozkład odpowiedzi

mszar
pło
rojst
młaka
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
100%
0%
0%
1
flagPolska
43%
27%
16%
13%
37
flagAustria
0%
0%
100%
0%
2
flagSri Lanka
0%
0%
0%
100%
1
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men30%
women25%
mszar
40%
37%
pło
30%
25%
rojst
20%
0%
młaka
10%
37%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywamy kożuch roślin torfowiskowych występujący na wodzie w formie zarastającego brzegu lub pływającej wyspy?
43
25%

Szczegóły

Autor: ciekawiej.1/1z.pol.niż100eng ;)
Ilustracja: illinigardner
Czytaj więcej: wikipedia Pło
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.