Jak nazywamy przyrząd, złożony z korpusu i mieszka, używany w pszczelarstwie do odymiania pszczół?

odkurzacz
przykurzacz
podkurzacz
okurzacz
Pod­ku­rzacz sto­so­wa­ny jest do uspo­ko­je­nia dymem po­draż­nio­nych pszczół. W korpusie znajduje się metalowy pojemnik na paliwo (suche drewno drzew li­ścia­stych lub huby), które po pod­pa­le­niu gasi się po­zo­sta­wia­jąc żar. Na­stęp­nie miesz­kiem kieruje się strumień po­wie­trza, który wypiera produkty spalania przez otwór w żądane przez psz­cze­la­rza miejsce.

Rozkład odpowiedzi

odkurzacz
przykurzacz
podkurzacz
okurzacz
odpowiedzi
flagPolska
8%
16%
37%
37%
230
flagNieznany
9%
9%
36%
45%
11

Płeć

men35%
women37%
odkurzacz
9%
5%
przykurzacz
11%
17%
podkurzacz
35%
37%
okurzacz
43%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywamy przyrząd, złożony z korpusu i mieszka, używany w pszczelarstwie do odymiania pszczół?
256
35%

Szczegóły

Autor: erzac
Czytaj więcej: wikipedia Podkurzacz
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.