Jak nazywamy to zjawisko występujące na chmurach?

Adwekcja
Iryzacja
Tęcza
Morning Glory
Iryzacja to krót­ko­trwa­łe zjawisko po­wsta­wa­nia układów pa­ste­lo­wych barw prze­waż­nie zie­lo­nych i ró­żo­wych. Barwy te bywają niekiedy po­mie­sza­ne, przy­po­mi­na­ją­ce błysz­czą­cą masę perłową, niekiedy zaś w postaci smug rów­no­le­głych do brzegów chmur. Naj­czę­ściej wy­stę­pu­je­na chmurach Al­to­cu­mu­lus len­ti­cu­la­ris.

Rozkład odpowiedzi

Adwekcja
Iryzacja
Tęcza
Morning Glory
odpowiedzi
flagPolska
14%
52%
13%
19%
642
flagNieznany
10%
48%
12%
26%
56

Płeć

men53%
women54%
Adwekcja
11%
9%
Iryzacja
53%
54%
Tęcza
11%
14%
Morning Glory
23%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywamy to zjawisko występujące na chmurach?
748
51%

Szczegóły

Autor: Norbert Sośnierz
Ilustracja: fdecomite
Czytaj więcej: wikipedia Iryzacja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.