Jak nazywamy to zjawisko występujące na chmurach?

Adwekcja
Iryzacja
Tęcza
Morning Glory
Iryzacja to krót­ko­trwa­łe zjawisko po­wsta­wa­nia układów pa­ste­lo­wych barw prze­waż­nie zie­lo­nych i ró­żo­wych. Barwy te bywają niekiedy po­mie­sza­ne, przy­po­mi­na­ją­ce błysz­czą­cą masę perłową, niekiedy zaś w postaci smug rów­no­le­głych do brzegów chmur. Naj­czę­ściej wy­stę­pu­je­na chmurach Al­to­cu­mu­lus len­ti­cu­la­ris.

Rozkład odpowiedzi

Adwekcja
Iryzacja
Tęcza
Morning Glory
odpowiedzi
flagSzwecja
0%
69%
30%
0%
13
flagWielka Brytania
13%
66%
20%
0%
15
flagHolandia
15%
61%
7%
15%
13
flagPolska
12%
53%
13%
19%
1287
flagNieznany
11%
51%
11%
25%
80
flagNiemcy
30%
30%
20%
20%
10

Płeć

men54%
women50%
Adwekcja
10%
17%
Iryzacja
54%
50%
Tęcza
11%
12%
Morning Glory
22%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywamy to zjawisko występujące na chmurach?
1467
53%

Szczegóły

Autor: Norbert Sośnierz
Ilustracja: fdecomite
Czytaj więcej: wikipedia Iryzacja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.