Jak nazywamy to zjawisko występujące na chmurach?

Adwekcja
Iryzacja
Tęcza
Morning Glory
Iryzacja to krót­ko­trwa­łe zjawisko po­wsta­wa­nia układów pa­ste­lo­wych barw prze­waż­nie zie­lo­nych i ró­żo­wych. Barwy te bywają niekiedy po­mie­sza­ne, przy­po­mi­na­ją­ce błysz­czą­cą masę perłową, niekiedy zaś w postaci smug rów­no­le­głych do brzegów chmur. Naj­czę­ściej wy­stę­pu­je­na chmurach Al­to­cu­mu­lus len­ti­cu­la­ris.

Rozkład odpowiedzi

Adwekcja
Iryzacja
Tęcza
Morning Glory
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
100%
0%
0%
2
flagHolandia
0%
100%
0%
0%
1
flagRosja
0%
100%
0%
0%
1
flagPolska
15%
50%
13%
19%
195
flagNieznany
18%
40%
9%
31%
22
flagAlgieria
0%
0%
100%
0%
1
flagStany Zjednoczone
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwecja
0%
0%
100%
0%
1
flagBułgaria
100%
0%
0%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
1
flagIslandia
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men49%
women59%
Adwekcja
18%
7%
Iryzacja
49%
59%
Tęcza
10%
14%
Morning Glory
21%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywamy to zjawisko występujące na chmurach?
227
48%

Szczegóły

Autor: Norbert Sośnierz
Ilustracja: fdecomite
Czytaj więcej: wikipedia Iryzacja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.