Jak nazywamy wzgórze lub szczyt wznoszący się nad powierzchnię lądolodu i otoczony zewsząd przez pokrywę lodową?

muton
pingo
ferd
nunatak
Nunataki wy­stę­pu­ją w ob­sza­rach po­kry­tych lą­do­lo­de­m, głównie na Gren­lan­dii i An­tark­ty­dzie. Mają z reguły postać ostrych i po­szar­pa­nych skał oraz masywów skal­nych. Nazwa pochodzi z języka eski­mo­skie­go i oznacza ,,czarną skałę'' - ob­ra­zu­jąc kontrast jakim ciemny skrawek lądu odznacza się na tle śniegu.

Rozkład odpowiedzi

muton
pingo
ferd
nunatak
odpowiedzi
flagArmenia
0%
0%
0%
100%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
0%
0%
25%
75%
4
flagWielka Brytania
0%
50%
0%
50%
2
flagPolska
15%
21%
33%
29%
71
flagLitwa
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men42%
women35%
muton
9%
14%
pingo
19%
14%
ferd
28%
35%
nunatak
42%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywamy wzgórze lub szczyt wznoszący się nad powierzchnię lądolodu i otoczony zewsząd przez pokrywę lodową?
80
33%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: euphro
Czytaj więcej: wikipedia Nunatak
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.