Jak nazywana jest inaczej pierwsza zasada dynamiki Newtona?

Zasada zachowania pędu
Zasada bezwładności
Teoria względności
Zasada zachowania energii
I zasada dynamiki Newtona, inaczej zasada bez­wład­no­ści mówi, że w in­er­cjal­nym układzie od­nie­sie­nia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły rów­no­wa­żą się, to ciało po­zo­sta­je w spo­czyn­ku lub porusza się ruchem jed­no­staj­nym pro­sto­li­nio­wym.

Rozkład odpowiedzi

Zasada zachowania pędu
Zasada bezwładności
Teoria względności
Zasada zachowania energii
odpowiedzi
flagNieznany
25%
43%
8%
21%
167
flagPolska
32%
36%
9%
20%
750

Płeć

men38%
women43%
Zasada zachowania pędu
34%
23%
Zasada bezwładności
38%
43%
Teoria względności
7%
11%
Zasada zachowania energii
20%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywana jest inaczej pierwsza zasada dynamiki Newtona?
949
37%

Szczegóły

Autor: Karaczan
Ilustracja: Candace Fladager
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.