Jak pierwotnie nazywał się Pac-Man?

Peck-Man
Puck-Man
Man-Pack
Eat Monster
Pier­wot­na nazwa Puck-Man została jednak zmie­nio­na ze względu na po­do­bień­stwo do an­giel­skie­go prze­kleń­stwa.

Rozkład odpowiedzi

Peck-Man
Puck-Man
Man-Pack
Eat Monster
odpowiedzi
flagPolska
7%
20%
15%
55%
213
flagNieznany
8%
18%
12%
60%
48

Płeć

men21%
women12%
Peck-Man
5%
6%
Puck-Man
21%
12%
Man-Pack
17%
16%
Eat Monster
55%
64%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak pierwotnie nazywał się Pac-Man?
269
20%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Nanquim
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.