Jak pierwotnie nazywał się Pac-Man?

Peck-Man
Puck-Man
Man-Pack
Eat Monster
Pier­wot­na nazwa Puck-Man została jednak zmie­nio­na ze względu na po­do­bień­stwo do an­giel­skie­go prze­kleń­stwa.

Rozkład odpowiedzi

Peck-Man
Puck-Man
Man-Pack
Eat Monster
odpowiedzi
flagPolska
7%
20%
16%
55%
513
flagNieznany
7%
20%
11%
61%
90

Płeć

men19%
women14%
Peck-Man
5%
6%
Puck-Man
19%
14%
Man-Pack
15%
24%
Eat Monster
59%
54%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak pierwotnie nazywał się Pac-Man?
632
21%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Nanquim
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.