Jak potocznie nazywamy syntezator analogowy, szeroko stosowany przy produkcji muzyki elektronicznej?

korektor
sampler
moog
synket
Nazwa pochodzi od kon­struk­to­ra pierw­sze­go ko­mer­cyj­ne­go syn­te­za­to­ra Roberta Mooga. Został za­pre­zen­to­wa­ny w 1964 roku na kon­wen­cji Audio En­gi­ne­ering Society. Mimo tego, że współ­cze­śnie używa się głównie syn­te­za­to­rów cy­fro­wy­ch, to nazwa moog na stałe wpisała się w śro­do­wi­sko związane z muzyką elek­tro­nicz­ną.

Rozkład odpowiedzi

korektor
sampler
moog
synket
odpowiedzi
flagIrlandia
0%
0%
100%
0%
1
flagBangladesz
0%
0%
100%
0%
1
flagWielka Brytania
0%
50%
50%
0%
2
flagNiemcy
0%
50%
50%
0%
2
flagPolska
13%
33%
30%
20%
115
flagSzwecja
0%
33%
0%
66%
3
flagNieznany
0%
100%
0%
0%
2
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagJamajka
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagArmenia
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men36%
women35%
korektor
4%
15%
sampler
44%
45%
moog
36%
35%
synket
16%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak potocznie nazywamy syntezator analogowy, szeroko stosowany przy produkcji muzyki elektronicznej?
131
29%

Szczegóły

Autor: ‏
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Syntezator
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.