Jak powstaje niebieski lód?

lód jest zawsze bezbarwny
w górnych warstwach atmosfery
w głębi lądolodu
ze słonej wody morskiej
Błękitne pokłady lodu powstają w głębi lądolodu w wyniku wie­lo­krot­ne­go, po­wol­ne­go roz­ma­rza­nia i po­now­ne­go za­ma­rza­nia wody bez do­mie­szek za­ła­mu­ją­cych światło (pę­che­rzy­ki, pęk­nię­cia­). W śro­do­wi­sku Gren­lan­dii proces ten trwa 100-150 lat.

Rozkład odpowiedzi

lód jest zawsze bezbarwny
w górnych warstwach atmosfery
w głębi lądolodu
ze słonej wody morskiej
odpowiedzi
flagNieznany
31%
11%
42%
14%
61
flagPolska
29%
14%
35%
19%
742

Płeć

men38%
women41%
lód jest zawsze bezbarwny
26%
23%
w górnych warstwach atmosfery
17%
20%
w głębi lądolodu
38%
41%
ze słonej wody morskiej
17%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak powstaje niebieski lód?
841
36%

Szczegóły

Autor: smyru
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.