Jak się nazywa największa odkryta gwiazda?

VY Canis Majoris
V396 Centauri
UY Scuti
Alfa Persei
UY Scuti – jasny czerwony nad­ol­brzym oraz gwiazda zmienna znaj­du­ją­ca się w gwiaz­do­zbio­rze Tarczy, naj­więk­sza znana gwiazda pod względem śred­ni­cy. Jej sza­co­wa­ny promień wynosi 1700 promieni Słońca, czyli około 1,2 miliarda ki­lo­me­trów (7,9 AU), a jej objętość prze­kra­cza objętość Słońca 5 mi­liar­dów razy. Gwiazda znajduje się około 2,9 ki­lo­par­se­ka (9500 lat świetl­ny­ch) od Ziemi. Jeśli znaj­do­wa­ła­by się w centrum Układu Sło­necz­ne­go, wy­kra­cza­ła­by poza orbitę Jowisza, jednak jako że jej dokładny rozmiar nie jest znany, możliwe że wchło­nę­ła­by również Saturna.

Rozkład odpowiedzi

VY Canis Majoris
V396 Centauri
UY Scuti
Alfa Persei
odpowiedzi
flagNiemcy
26%
33%
33%
6%
15
flagPolska
31%
31%
24%
11%
1068
flagNieznany
35%
29%
24%
9%
274
flagWielka Brytania
45%
45%
0%
9%
11

Płeć

men26%
women15%
VY Canis Majoris
34%
24%
V396 Centauri
30%
45%
UY Scuti
26%
15%
Alfa Persei
9%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak się nazywa największa odkryta gwiazda?
1411
24%

Szczegóły

Autor: Atom Atomski
Ilustracja: Haktarfone
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.