Jak się nazywa największy ssak drapieżny występujący na Madagaskarze?

Mangusta
Cyweta
Fossa
Wiwera
Fossa ma­da­ga­skar­ska jest en­de­mi­te­m, osiąga długość do 85cm i posiada ogon o zbli­żo­nej dłu­go­ści. Gatunek został spor­tre­to­wa­ny w ani­mo­wa­nym filmie ,,Ma­da­ga­ska­r" jako czarny cha­rak­te­r, ale w od­róż­nie­niu od filmowej rze­czy­wi­sto­ści fossy nie polują w stadach, są silnie te­ry­to­rial­ne i wykazują agresję w okresie godowym.

Rozkład odpowiedzi

Mangusta
Cyweta
Fossa
Wiwera
odpowiedzi
flagNieznany
20%
0%
73%
6%
15
flagPolska
28%
16%
43%
11%
359

Płeć

men54%
women37%
Mangusta
22%
31%
Cyweta
14%
17%
Fossa
54%
37%
Wiwera
8%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak się nazywa największy ssak drapieżny występujący na Madagaskarze?
397
43%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: kellinahandbasket
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.