Jak się nazywa w historii Japonii okres modernizacji kraju na wzór zachodni?

Taishō
Edo
Meiji
Kaigun
W epoce Meiji za pa­no­wa­nia cesarza Mut­su­hi­to (1868-1912) Ce­sar­stwo Wielkiej Japonii stało się potęgą na skalę mię­dzy­na­ro­do­wą – dzięki spek­ta­ku­lar­nym zwy­cię­stwom w wojnie chiń­sko­-ja­poń­skiej i wojnie ro­syj­sko­-ja­poń­skiej. Był to również początek im­pe­ria­li­stycz­nej polityki za­gra­nicz­ne­j, rozwoju ja­poń­skie­go na­cjo­na­li­zmu oraz eks­pan­sji na kon­ty­nen­cie azja­tyc­kim.

Rozkład odpowiedzi

Taishō
Edo
Meiji
Kaigun
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
2
flagAfganistan
0%
0%
100%
0%
1
flagNieznany
50%
0%
50%
0%
2
flagPolska
22%
24%
41%
12%
108
flagNiemcy
50%
50%
0%
0%
2
flagDania
0%
100%
0%
0%
1
flagSri Lanka
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
1
flagWłochy
0%
100%
0%
0%
1
flagOman
0%
100%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men64%
women29%
Taishō
8%
35%
Edo
20%
29%
Meiji
64%
29%
Kaigun
8%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak się nazywa w historii Japonii okres modernizacji kraju na wzór zachodni?
77
40%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: Pedro Szekely
Czytaj więcej: wikipedia Meiji (okres)

Historia

2 stycznia 2018 14:16:33 utworzył erzac »
7 stycznia 2018 18:58:14 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.