Jak się nazywa pierwszy statek wybudowany całkowicie w Polsce po II wojnie światowej?

TSS Stefan Batory
SS Sołdek
ORP Pomorzanin
MS Bolesław Bierut
SS Sołdek – masowiec o napędzie parowym – pierwszy statek zbu­do­wa­ny cał­ko­wi­cie w Polsce po II wojnie świa­to­wej (w­cze­śniej - 24.04.1948 roku - został do­koń­czo­ny i zwo­do­wa­ny (pod pro­wi­zo­rycz­ną nazwą "Oliwa") statek typu "Hansa", po­zo­sta­wio­ny przez Niemców na pochylni w Szcze­ci­nie­), który na­stęp­nie przez szereg lat pływał pod polską banderą han­dlo­wą, a później służył m.in. jako magazyn pły­wa­ją­cy na Odrze w Szcze­ci­nie.

Rozkład odpowiedzi

TSS Stefan Batory
SS Sołdek
ORP Pomorzanin
MS Bolesław Bierut
odpowiedzi
flagNiemcy
20%
70%
10%
0%
10
flagPolska
37%
27%
21%
13%
1181
flagWielka Brytania
61%
23%
7%
7%
13
flagNieznany
48%
12%
26%
12%
208

Płeć

men18%
women29%
TSS Stefan Batory
38%
37%
SS Sołdek
18%
29%
ORP Pomorzanin
26%
27%
MS Bolesław Bierut
16%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak się nazywa pierwszy statek wybudowany całkowicie w Polsce po II wojnie światowej?
1453
26%

Szczegóły

Autor: Atom Atomski
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia SS Sołdek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.