Jak się nazywał pierwszy i jedyny radziecki wahadłowiec kosmiczny?

Ural
Buran
Gagarin
Bajkał
Buran "burza śnieżna" – ra­dziec­ki wa­ha­dło­wiec ko­smicz­ny. Pierwszy i jedyny bez­za­ło­go­wy lot or­bi­tal­ny odbył się 15 li­sto­pa­da 1988. Po wy­ko­na­niu dwóch okrążeń Ziemi na­stą­pi­ło au­to­ma­tycz­ne lą­do­wa­nie na Baj­ko­nu­rze. W 2002 r.Buran został znisz­czo­ny w ka­ta­stro­fie hangaru.

Rozkład odpowiedzi

Ural
Buran
Gagarin
Bajkał
odpowiedzi
flagWielka Brytania
22%
41%
12%
22%
31
flagPolska
16%
31%
20%
30%
1204
flagNieznany
18%
25%
21%
34%
210

Płeć

men24%
women33%
Ural
21%
16%
Buran
24%
33%
Gagarin
19%
23%
Bajkał
34%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak się nazywał pierwszy i jedyny radziecki wahadłowiec kosmiczny?
1493
31%

Szczegóły

Autor: Jacek Głowacki
Ilustracja: Pedro Albuquerque
Czytaj więcej: wikipedia Program Buran
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.