Jak się nazywała księżniczka mazowiecka z dynastii Piastów, żona Ernesta Żelaznego, która na początku XV w. zapoczątkowała główną ernestyńską linię dynastyczną Habsburgów, wydając na świat dziewięcioro dzieci?

Halszka
Rakuszanka
Rycheza
Cymbarka
Le­gen­dar­na Cymbarka ma­zo­wiec­ka była córką Sie­mo­wi­ta IV i Alek­san­dry, siostry Wła­dy­sła­wa II Ja­gieł­ły. Według Ottona Habs­bur­ga, wie­lo­let­niej głowy rodu Habs­bur­gó­w, od niej pochodzi dzie­dzi­czo­ne od pokoleń znie­kształ­ce­nie wargi dolnej, tzw. warga habs­bur­ska, widoczna na wielu por­tre­tach. Słynęła z pięk­no­ści i siły, po­dzi­wia­na przez współ­cze­sny­ch, podobno rękoma łamała pod­ko­wy­.. Jednak pro­gna­tyzm - wy­su­nie­cie wargi dolnej, wy­stę­po­wał w rodzie znacznie wcze­śnie­j, a Cymbarka jedynie go roz­po­wszech­ni­ła przez liczne po­tom­stwo.

Rozkład odpowiedzi

Halszka
Rakuszanka
Rycheza
Cymbarka
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
1
flagAustria
50%
0%
0%
50%
2
flagNiemcy
0%
50%
0%
50%
2
flagPolska
22%
35%
24%
17%
125
flagNieznany
0%
100%
0%
0%
4
flagSri Lanka
100%
0%
0%
0%
1
flagWatykan
0%
100%
0%
0%
1
flagOman
100%
0%
0%
0%
1
flagSerbia
0%
0%
100%
0%
1
flagAfganistan
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men18%
women27%
Halszka
12%
11%
Rakuszanka
34%
50%
Rycheza
34%
11%
Cymbarka
18%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak się nazywała księżniczka mazowiecka z dynastii Piastów, żona Ernesta Żelaznego, która na początku XV w. zapoczątkowała główną ernestyńską linię dynastyczną Habsburgów, wydając na świat dziewięcioro dzieci?
140
18%

Szczegóły

Autor: erzac
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.