Jak się nazywała Niemiecka jednostka wojskowa wspierająca siły gen. Francisco Franco podczas hiszpańskiej wojny domowej?

5 Dywizja Pancerna SS „Wiking”
Legion Harpia
Legion Condor
3 Dywizja Pancerna SS „Totenkopf”
Pierwsze oddziały Legionu Condor przybyły do Hisz­pa­nii na początku sierpnia 1936, w tym czasie na­stą­pi­ła eska­la­cja nie­miec­kiej pomocy woj­sko­wej i na początku li­sto­pa­da w składzie Legionu znaj­do­wa­ło się już ponad 100 sa­mo­lo­tów i ponad 5000 żoł­nie­rzy pod do­wódz­twem Hugona Sper­r­le­go. W trakcie wojny domowej w Legionie służyło łącznie ponad 20 000 żoł­nie­rzy nie­miec­kich. Pomimo że ofi­cjal­nie Hitler popierał politykę nie­in­ter­wen­cji, uspra­wie­dli­wiał funk­cjo­no­wa­nie Legionu jako część "walki prze­ciw­ko bol­sze­wi­zmo­wi­".

Rozkład odpowiedzi

5 Dywizja Pancerna SS „Wiking”
Legion Harpia
Legion Condor
3 Dywizja Pancerna SS „Totenkopf”
odpowiedzi
flagNieznany
9%
9%
67%
13%
52
flagHiszpania
0%
8%
66%
25%
12
flagFrancja
13%
8%
60%
17%
23
flagHolandia
20%
10%
60%
10%
10
flagNiemcy
4%
2%
58%
35%
48
flagNorwegia
8%
8%
58%
25%
12
flagStany Zjednoczone
27%
0%
55%
16%
18
flagPolska
14%
11%
52%
20%
2833
flagWielka Brytania
19%
16%
36%
25%
98

Płeć

men56%
women45%
5 Dywizja Pancerna SS „Wiking”
11%
15%
Legion Harpia
15%
12%
Legion Condor
56%
45%
3 Dywizja Pancerna SS „Totenkopf”
16%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak się nazywała Niemiecka jednostka wojskowa wspierająca siły gen. Francisco Franco podczas hiszpańskiej wojny domowej?
3189
52%

Szczegóły

Autor: TeCuMseHH
Ilustracja: Contando Estrelas
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.