Jak się nazywał pierwszy krążownik Polskiej Marynarki Wojennej?

ORP "Dragon"
ORP "Huragan"
ORP "Bałtyk"
ORP "Conrad"
ORP "Bałtyk" (dawniej "D’En­tre­ca­ste­au­x") był fran­cu­ski­m, a później bel­gij­skim krą­żow­ni­kiem pan­cer­no­po­kła­do­wym. Okręt zwo­do­wa­no w 1896 r. Polska kupiła go w 1927 r. jako hulk do celów szko­le­nio­wych bez więk­szo­ści uzbro­je­nia. Posiadał jedynie 6 dział kalibru 47 mm. W czasie II wojny świa­to­wej zdobyty przez Niemców, a na­stęp­nie zło­mo­wa­ny w 1942 r.

Rozkład odpowiedzi

ORP "Dragon"
ORP "Huragan"
ORP "Bałtyk"
ORP "Conrad"
odpowiedzi
flagRosja
14%
0%
78%
7%
14
flagHolandia
0%
29%
70%
0%
17
flagStany Zjednoczone
7%
17%
69%
5%
69
flagNiemcy
9%
18%
66%
5%
130
flagGrecja
8%
16%
66%
8%
12
flagUkraina
10%
6%
64%
18%
48
flagIrlandia
12%
18%
62%
6%
16
flagWielka Brytania
9%
24%
61%
4%
185
flagFrancja
9%
22%
58%
9%
31
flagLitwa
17%
11%
58%
11%
17
flagBiałoruś
0%
0%
57%
42%
14
flagNieznany
9%
28%
55%
5%
741
flagHiszpania
9%
27%
54%
9%
11
flagPolska
12%
27%
53%
6%
8488
flagKanada
20%
13%
46%
13%
15
flagSzwecja
7%
46%
46%
0%
13
flagNorwegia
4%
50%
36%
9%
22
flagAustria
9%
54%
36%
0%
11
flagWłochy
33%
22%
33%
11%
18

Płeć

men53%
women48%
ORP "Dragon"
11%
10%
ORP "Huragan"
27%
32%
ORP "Bałtyk"
53%
48%
ORP "Conrad"
7%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak się nazywał pierwszy krążownik Polskiej Marynarki Wojennej?
9972
54%

Szczegóły

Autor: Nikonades Remin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.