Jak tytuł nosi jedyny w polskich zbiorach obraz Claude’a Moneta?

La Grenouillère
Plaża w Pourville
Pejzaż morski
Plaża w Saint Adresse
Na­ma­lo­wa­ny w 1882, przed­sta­wia im­pre­sjo­ni­stycz­ną wizję plaży w miej­sco­wo­ści Po­urvil­le, na północy Francji. Obraz skra­dzio­no z po­znań­skie­go Muzeum we wrześniu 2000. Złodziej podłożył kopię, wcze­śniej wy­ciąw­szy oryginał z ram. Śledztwo w sprawie umorzono w 2001, jednakże z uwagi na duże zna­cze­nie płótna dla kultury na­ro­do­we­j, nadal po­dej­mo­wa­no dzia­ła­nia mające na celu od­na­le­zie­nie dzieła sztuki. Osta­tecz­nie od­na­le­zio­no je 12 stycznia 2010. Złodziej mo­ty­wo­wał akt kra­dzie­ży roz­mi­ło­wa­niem w sztuce Moneta – sprawca nie planował dalszej sprze­da­ży obrazu, lecz ukrył go za szafą w miesz­ka­niu ro­dzi­ców.

Rozkład odpowiedzi

La Grenouillère
Plaża w Pourville
Pejzaż morski
Plaża w Saint Adresse
odpowiedzi
flagHolandia
0%
60%
40%
0%
15
flagPolska
6%
50%
23%
19%
2159
flagWielka Brytania
3%
47%
27%
21%
55
flagNieznany
7%
46%
22%
23%
202
flagNiemcy
0%
40%
40%
20%
20
flagStany Zjednoczone
10%
30%
30%
30%
10

Płeć

men47%
women48%
La Grenouillère
6%
4%
Plaża w Pourville
47%
48%
Pejzaż morski
26%
23%
Plaża w Saint Adresse
19%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak tytuł nosi jedyny w polskich zbiorach obraz Claude’a Moneta?
2535
49%

Szczegóły

Autor: poirot1608
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.