Jak wiele jest liczb pierwszych?

Mniej niż googol
Więcej niż googol, a mniej niż liczba Grahama
145443097811127
Nieskończenie wiele
Liczb pierw­szych jest nie­skoń­cze­nie wiele. Fakt ten znany jest w ma­te­ma­ty­ce już co najmniej od czasów Eu­kli­de­sa (ok. 365 r. p.n.e. - ok. 300 r. p.n.e.). Obecnie znanych jest kil­ka­dzie­siąt różnych dowodów tego twier­dze­nia. Na zdjęciu widzimy spiralę Ulama, która pokazuje pewne re­gu­lar­no­ści w roz­kła­dzie liczb pierw­szych.

Rozkład odpowiedzi

Mniej niż googol
Więcej niż googol, a mniej niż liczba Grahama
145443097811127
Nieskończenie wiele
odpowiedzi
flagNieznany
4%
6%
4%
84%
122
flagWielka Brytania
0%
6%
12%
81%
16
flagPolska
6%
6%
6%
80%
1077

Płeć

men82%
women75%
Mniej niż googol
4%
6%
Więcej niż googol, a mniej niż liczba Grahama
6%
9%
145443097811127
5%
9%
Nieskończenie wiele
82%
75%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak wiele jest liczb pierwszych?
1250
80%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.