Jak za pomocą cyfr rzymskich zapisuje się 4?

IV
IIII
Zarówno IV, jak IIII
Żaden z tych sposobów nie jest prawidłowy
Oba sposoby zapisu są pra­wi­dło­we. W sta­ro­żyt­no­śni liczby rzymskie za­pi­sy­wa­no roz­ma­icie, dużo mniej kon­se­kwent­nie niż dziś. Obecnie naj­czę­ściej liczbę 4 zapisuje się IV, jednak nie zawsze - w przy­pad­ku cy­fer­bla­tów zegarów przyjęło się za­pi­sy­wa­nie czwórki jako IIII. Tradycja ta ma podłoże prak­tycz­ne: dzięki temu liczba IV nie myli się z VI, szcze­gól­nie gdy wyjęty z kieszeni zegarek trzymany jest do góry nogami.

Rozkład odpowiedzi

IV
IIII
Zarówno IV, jak IIII
Żaden z tych sposobów nie jest prawidłowy
odpowiedzi
flagRosja
50%
0%
49%
0%
53
flagWłochy
50%
0%
42%
7%
14
flagFrancja
60%
0%
40%
0%
10
flagNiemcy
63%
0%
36%
0%
74
flagUkraina
60%
6%
33%
0%
15
flagWielka Brytania
67%
1%
28%
1%
107
flagStany Zjednoczone
63%
3%
28%
2%
77
flagPolska
70%
1%
26%
1%
5265
flagHolandia
75%
0%
25%
0%
16
flagNorwegia
80%
0%
20%
0%
10
flagNieznany
85%
0%
11%
1%
516
flagIndie
88%
0%
11%
0%
26
flagIrlandia
92%
0%
7%
0%
13

Płeć

men23%
women27%
IV
74%
70%
IIII
0%
0%
Zarówno IV, jak IIII
23%
27%
Żaden z tych sposobów nie jest prawidłowy
0%
1%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: James Bowe
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.