Jak zginęła żona noblisty Fritza Habera, twórcy niemieckiej broni chemicznej z czasów I wojny światowej?

zatruła się gazem w laboratorium
zginęła na froncie
popełniła samobójstwo
zginęła w pogromie
Clara Im­mer­wah­r, sama będąc wybitną che­micz­ką, uzyskała jako pierwsza kobieta tytuł doktora Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go. Eman­cy­pant­ka i pa­cy­fist­ka nie mogła wybaczyć mężowi two­rze­nia broni che­micz­nej. Po powrocie męża spod Ypres, gdzie w ataku zginęło 5 tys. Fran­cu­zó­w, za­strze­li­ła się z jego służ­bo­we­go pi­sto­le­tu.

Rozkład odpowiedzi

zatruła się gazem w laboratorium
zginęła na froncie
popełniła samobójstwo
zginęła w pogromie
odpowiedzi
flagNiemcy
34%
0%
56%
8%
23
flagWielka Brytania
42%
7%
35%
14%
14
flagPolska
46%
6%
34%
11%
1344
flagNieznany
51%
5%
31%
12%
209

Płeć

men30%
women36%
zatruła się gazem w laboratorium
49%
46%
zginęła na froncie
6%
5%
popełniła samobójstwo
30%
36%
zginęła w pogromie
12%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak zginęła żona noblisty Fritza Habera, twórcy niemieckiej broni chemicznej z czasów I wojny światowej?
1642
34%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.