Jaka część japońskiego słownictwa pochodzi z języka chińskiego?

10%
32%
49%
64%
Słowa znane jako kango (漢語) za­po­ży­cza­ne z języka chiń­skie­go już od 5 w n.e. stanowią naj­więk­szą część ja­poń­skie­go słow­nic­twa. Większą nawet niż rdzenne zasoby. Co ciekawe w erze Meiji Ja­poń­czy­cy tworzyli z chiń­skich słów neo­lo­gi­zmy na okre­śle­nie zdobyczy cy­wi­li­za­cji za­chod­nie­j, które potem zostały przejęte przez Chiń­czy­ków.

Rozkład odpowiedzi

10%
32%
49%
64%
odpowiedzi
flagPolska
24%
37%
25%
12%
387
flagNieznany
21%
44%
16%
16%
101

Płeć

men20%
women23%
10%
23%
17%
32%
39%
47%
49%
20%
23%
64%
17%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka część japońskiego słownictwa pochodzi z języka chińskiego?
516
24%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Vincent_AF
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.