Jaką dużą wyspę w Afryce chciała kupić przed II wojną światową II Rzeczypospolita Polska?

żadną
Wyspy Kanaryjskie
Madagaskar
Wyspy Zielonego przylądka
W okresie 20-lecia mię­dzy­wo­jen­ne­go o nadanie Ma­da­ga­ska­ro­wi statusu kon­do­mi­nium wy­stą­pi­ła do rządu fran­cu­skie­go II Rzecz­po­spo­li­ta. W myśl poglądom obozu na­ro­do­we­go, sze­rzą­cej hasło "Żydzi na Ma­da­ga­ska­r", na wyspę mieli zostać wysłani polscy Żydzi. Polskie starania nie ogra­ni­cza­ły się wy­łącz­nie do po­zy­ska­nia te­ry­to­rium kolonii fran­cu­skiej w celu osie­dle­nia na nim wy­znaw­ców religii moj­że­szo­we­j, na wyspie mieli się osiedlać także Polacy. Kon­cep­cja uczy­nie­nia Ma­da­ga­ska­ru fran­cu­sko­-pol­skie­go kon­do­mi­nium upadła na skutek wybuchu II wojny świa­to­wej

Rozkład odpowiedzi

żadną
Wyspy Kanaryjskie
Madagaskar
Wyspy Zielonego przylądka
odpowiedzi
flagSzwecja
10%
5%
84%
0%
19
flagFrancja
6%
3%
81%
9%
33
flagDania
13%
0%
80%
6%
15
flagStany Zjednoczone
15%
0%
76%
6%
46
flagWielka Brytania
12%
1%
74%
9%
162
flagKanada
20%
0%
70%
8%
24
flagHolandia
15%
3%
69%
11%
26
flagBelgia
23%
7%
69%
0%
13
flagPolska
17%
3%
68%
9%
8084
flagHiszpania
21%
0%
68%
5%
19
flagIrlandia
18%
0%
65%
12%
32
flagNiemcy
18%
2%
64%
13%
139
flagAustria
18%
0%
63%
18%
11
flagNieznany
25%
3%
59%
11%
504
flagNorwegia
15%
5%
55%
25%
20
flagBiałoruś
27%
9%
54%
0%
11
flagUkraina
22%
12%
51%
6%
31
flagRosja
14%
14%
50%
14%
14
flagWłochy
30%
0%
46%
23%
13

Płeć

men71%
women63%
żadną
17%
17%
Wyspy Kanaryjskie
2%
4%
Madagaskar
71%
63%
Wyspy Zielonego przylądka
9%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaką dużą wyspę w Afryce chciała kupić przed II wojną światową II Rzeczypospolita Polska?
9300
67%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
Czytaj więcej: wikipedia Madagaskar
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.