Co jest źródłem najpotężniejszej emisji energii we Wszechświecie, która w skali ustępuje tylko Wielkiemu Wybuchowi?

gwiazdy supergiganty
kwazary
błysk gamma
wybuch supernowej
Błyski gamma są naj­ja­śniej­sze we Wszech­świe­cie, nawet ja­śniej­sze od blasku kwa­za­ró­w, ustępują tylko ja­sno­ścią i mocą Wiel­kie­mu Wy­bu­cho­wi. Przy­pusz­cza się, że powstają podczas roz­ry­wa­nia gwiazd przez czarne dziury.

Rozkład odpowiedzi

gwiazdy supergiganty
kwazary
błysk gamma
wybuch supernowej
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
0%
75%
25%
12
flagSzwecja
0%
30%
61%
7%
13
flagIndie
8%
20%
41%
29%
34
flagNiemcy
2%
21%
38%
38%
42
flagPolska
4%
18%
32%
43%
3286
flagStany Zjednoczone
3%
27%
32%
34%
79
flagNieznany
4%
23%
26%
45%
314
flagWielka Brytania
8%
27%
26%
36%
84
flagHolandia
7%
7%
7%
76%
13

Płeć

men32%
women26%
gwiazdy supergiganty
3%
5%
kwazary
19%
20%
błysk gamma
32%
26%
wybuch supernowej
44%
47%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co jest źródłem najpotężniejszej emisji energii we Wszechświecie, która w skali ustępuje tylko Wielkiemu Wybuchowi?
3820
32%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.