Jaka jest najdłuższa znana (2017) jaskinia Tatr?

Śnieżna Studnia
Jaskinia Cień Księżyca
Jaskinia Wielka Śnieżna
Jaskinia Czarna
Cień Księżyca lub Jaskinia w Hor­wac­kim Wierchu jest położona w sło­wac­kich Tatrach Wy­so­ki­ch, w masywie Sze­ro­kiej Ja­wo­rzyń­skiej. Jest to w chwili obecnej naj­dłuż­sza znana jaskinia całych Tatr. Odkryto już 30 500 m ko­ry­ta­rzy, czym jaskinia prze­wyż­szy­ła system Jaskini Wielkiej Śnież­nej.

Rozkład odpowiedzi

Śnieżna Studnia
Jaskinia Cień Księżyca
Jaskinia Wielka Śnieżna
Jaskinia Czarna
odpowiedzi
flagPolska
11%
29%
40%
19%
278
flagNieznany
5%
23%
47%
23%
17

Płeć

men33%
women28%
Śnieżna Studnia
12%
11%
Jaskinia Cień Księżyca
33%
28%
Jaskinia Wielka Śnieżna
38%
46%
Jaskinia Czarna
14%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka jest najdłuższa znana (2017) jaskinia Tatr?
328
30%

Szczegóły

Autor: Vesuvius
Ilustracja: Paweł Opioła
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.