Jaka jest największa liczbie na świecie, która znalazła jakiekolwiek zastosowanie?

Googolplex
Googol
Liczba Grahama
Centylion
Liczba Grahama to naj­więk­sza jak do tej pory liczba jaka znalazła za­sto­so­wa­nie. Wymyślił ją Ronald Graham. Powstała aby osza­co­wać problem Gra­ha­ma­-Ro­th­schil­da. Liczba jest tak wielka, że nie można jej zapisać za pomocą tra­dy­cyj­nych metod.

Rozkład odpowiedzi

Googolplex
Googol
Liczba Grahama
Centylion
odpowiedzi
flagNorwegia
0%
27%
45%
27%
11
flagIrlandia
20%
0%
30%
50%
10
flagPolska
13%
38%
29%
17%
2803
flagNiemcy
11%
36%
27%
25%
36
flagWielka Brytania
2%
53%
26%
18%
49
flagStany Zjednoczone
6%
43%
25%
25%
16
flagNieznany
15%
46%
24%
13%
397

Płeć

men27%
women28%
Googolplex
15%
9%
Googol
39%
47%
Liczba Grahama
27%
28%
Centylion
16%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka jest największa liczbie na świecie, która znalazła jakiekolwiek zastosowanie?
3399
29%

Szczegóły

Autor: Astorre
Czytaj więcej: wikipedia Liczba Grahama
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.