Jaka jest największa liczbie na świecie, która znalazła jakiekolwiek zastosowanie?

Googolplex
Googol
Liczba Grahama
Centylion
Liczba Grahama to naj­więk­sza jak do tej pory liczba jaka znalazła za­sto­so­wa­nie. Wymyślił ją Ronald Graham. Powstała aby osza­co­wać problem Gra­ha­ma­-Ro­th­schil­da. Liczba jest tak wielka, że nie można jej zapisać za pomocą tra­dy­cyj­nych metod.

Rozkład odpowiedzi

Googolplex
Googol
Liczba Grahama
Centylion
odpowiedzi
flagNiemcy
11%
33%
33%
22%
27
flagPolska
12%
36%
31%
19%
1552
flagStany Zjednoczone
7%
46%
30%
15%
13
flagWielka Brytania
0%
51%
28%
20%
39
flagNieznany
13%
50%
22%
13%
36

Płeć

men31%
women30%
Googolplex
14%
9%
Googol
35%
45%
Liczba Grahama
31%
30%
Centylion
18%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka jest największa liczbie na świecie, która znalazła jakiekolwiek zastosowanie?
1727
31%

Szczegóły

Autor: Astorre
Czytaj więcej: wikipedia Liczba Grahama
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.