Jaka jest dokładna wartość pH wody destylowanej?

1.0
7.0
10.0
Zależy od temperatury
Czysta woda ma ph bliską 7 w tem­pe­ra­tu­rze po­ko­jo­we­j, jednak wartość ta maleje wraz z rosnącą tem­pe­ra­tu­rą. Przy 50°C, wynosi ona już tylko 6,55. Warto też za­uwa­ży­ć, że woda wy­sta­wio­na na kontakt z po­wie­trzem staje się do­dat­ko­wo lekko kwaśna na skutek ab­sorp­cji dwu­tlen­ku węgla.

Rozkład odpowiedzi

1.0
7.0
10.0
Zależy od temperatury
odpowiedzi
flagPakistan
7%
35%
0%
57%
14
flagFrancja
8%
50%
0%
41%
12
flagAustralia
6%
66%
0%
26%
15
flagWłochy
18%
37%
6%
37%
16
flagStany Zjednoczone
13%
49%
5%
31%
153
flagIndie
7%
60%
2%
29%
106
flagUkraina
17%
41%
11%
29%
17
flagNorwegia
6%
53%
6%
33%
15
flagNiemcy
24%
40%
3%
32%
65
flagHolandia
38%
30%
0%
30%
13
flagPolska
19%
50%
5%
24%
4055
flagWielka Brytania
20%
57%
4%
17%
95
flagIrlandia
40%
20%
10%
30%
10
flagNieznany
17%
63%
5%
13%
156

Płeć

men23%
women21%
1.0
16%
19%
7.0
54%
55%
10.0
5%
4%
Zależy od temperatury
23%
21%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Steven Depolo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.