Jaka litera występująca w cyrylicy rosyjskiej nie występuje w cyrylicy ukraińskiej?

znak twardy
l
ja
ju
W cyrylicy w prze­ci­wień­stwie do alfabetu Pol­skie­go do liter takich jak ć, ą etc. nie używa się ogonków, kresek czy kropek tylko tzw. znaku mięk­kie­go (ь) wy­stę­pu­je on zarówno w cyrylicy ro­syj­skiej jak i ukra­iń­skie­j, na­to­miast w tej pierw­szej pojawia się jeszcze znak twardy (ъ) używany do ozna­cze­nia, że spół­gło­skę i sa­mo­gło­skę jotowaną wymawia się od­dziel­nie w cyrylicy ukra­iń­skiej oraz bia­ło­ru­skiej nie wy­stę­pu­je ta litera a zamiast niej używa się apo­stro­fu (')

Rozkład odpowiedzi

znak twardy
l
ja
ju
odpowiedzi
flagNieznany
57%
14%
17%
10%
64
flagPolska
54%
13%
16%
15%
574

Płeć

men52%
women71%
znak twardy
52%
71%
l
12%
10%
ja
19%
15%
ju
15%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka litera występująca w cyrylicy rosyjskiej nie występuje w cyrylicy ukraińskiej?
682
55%

Szczegóły

Autor: DawidMMapper
Ilustracja: A
Czytaj więcej: wikipedia Ъ
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.