Jaka minimalna dawka potrzebna jest do dostrzeżenia efektów LSD?

0,00002 grama
0,5 grama
0,01 grama
1 gram
LSD jest nie­zwy­kle silne, jedna uncja (ok. 28 gramów) LSD wy­star­czy­ła­by dla 300 tysięcy osób. Naj­pow­szech­niej­szą formą dys­try­bu­cji nar­ko­ty­ku są małe kar­to­ni­ki na­są­czo­ne uprzed­nio roz­two­rem za­wie­ra­ją­cym nar­ko­ty­k, przyj­mo­wa­ne doustnie (LSD roz­pusz­cza się w ślinie).

Rozkład odpowiedzi

0,00002 grama
0,5 grama
0,01 grama
1 gram
odpowiedzi
flagSzwajcaria
70%
0%
20%
10%
10
flagWielka Brytania
65%
12%
20%
1%
64
flagNiemcy
63%
10%
26%
0%
49
flagIrlandia
59%
22%
18%
0%
22
flagNieznany
58%
15%
23%
2%
816
flagPolska
54%
15%
26%
3%
5086
flagHolandia
41%
25%
25%
8%
12

Płeć

men58%
women44%
0,00002 grama
58%
44%
0,5 grama
14%
21%
0,01 grama
24%
30%
1 gram
2%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka minimalna dawka potrzebna jest do dostrzeżenia efektów LSD?
6164
55%

Szczegóły

Autor: Adam Chyl
Ilustracja: Erik Fenderson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.