Jaka modernizacja napotkała Ferdinanda, później nazywanego Elefantem?

Zmienione zostało działo główne pojazdu.
Wmontowano mu nowy, mniej awaryjny silnik.
Zmieniony został układ kół napędzających gąsienice.
Dodany został karabin maszynowy.
Pier­wot­ny Pan­zer­Ja­ger Tiger (Por­sche­), zwany także fer­di­nan­de­m, był pie­kiel­nie groźną bronią prze­ciw­pan­cer­ną. Nie­miec­cy kon­struk­to­rzy nie prze­my­śle­li jednak jednej kwestii. Pojazd ten był bez­bron­ny prze­ciw­ko pie­cho­cie, która bez problemu mogła do niego podejść i go znisz­czyć. Dlatego też w 1943 roku pojazd ten napotkał mo­der­ni­za­cję, która obej­mo­wa­ła dodanie karabinu ma­szy­no­we­go z przodu maszyny, a także po­gru­bio­ny został pancerz. (Pojazd na zdjęciu to Elefant. Świadczy o tym otwór na karabin ma­szy­no­wy po prawej stronie kadłuba)

Rozkład odpowiedzi

Zmienione zostało działo główne pojazdu.
Wmontowano mu nowy, mniej awaryjny silnik.
Zmieniony został układ kół napędzających gąsienice.
Dodany został karabin maszynowy.
odpowiedzi
flagPolska
23%
22%
24%
28%
397
flagNieznany
28%
28%
17%
25%
39

Płeć

men21%
women28%
Zmienione zostało działo główne pojazdu.
27%
12%
Wmontowano mu nowy, mniej awaryjny silnik.
27%
28%
Zmieniony został układ kół napędzających gąsienice.
24%
31%
Dodany został karabin maszynowy.
21%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jaka modernizacja napotkała Ferdinanda, później nazywanego Elefantem?
466
28%

Szczegóły

Autor: Marcin Starzonek
Ilustracja: Ryan Keene
Czytaj więcej: wikipedia Elefant
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.